martes, 6 de octubre de 2009

EN LA MINUSFERA DE MIFAS: APROFITAMENT DE LES XARXES SOCIALS PER A FOMENTAR LA PARTICIPACIÓ INTERNA EN LA MATEIXA MIFAS

Segurament la cosa encara no està prou desenvolupada, ni es prou coneguda per part de la immensa majoria de la gent, malgrat sap el que es un telèfon movil, o un ordinador.

En realitat, les xarxes socials son els instruments de participació del futur. Qualsevol entitat que tingui algun tipus de relació amb el públic, la participació i la involucració dels seus membres passa a través de les aplicacions de les xarxes socials. Per exemple, un ajuntament, per a fer participatiu de les seves accions de govern, propostes, decisions, exposició de opinions, crítiques, etc..., ho pot fer a través de les xarxes socials. I això ho mateix val per a un sindicat, partit polític, associació de veïns, associació de pares de escola, club esportiu, o qualsevol tipus de entitat o grup com seria el cas de MIFAS.

La web de MIFAS hi es al internet, però té el defecte de que es un lloc purament informatiu i propagandístic, que aparentment només testimonia la seva existència, seguint la moda de que qualsevol entitat vol tenir la seva pròpia presencia a la xarxa internet. Al meu modest entendre, es un lloc web molt poc flexiu, al que li falta aquelles característiques pròpies de xarxa social, que permetis que la comunicació de MIFAS entre els socis i la resta de la gent interessada o vinculada a la entitat fos cada vegada més horitzontal, per dir-lo de alguna manera. Per explicar-lo millor, diria que a la web de MIFAS li faltem aquelles característiques semblants a les del Facebook, que faciliten la comunicació entre tots tipus de gent i la participació voluntària en qualsevol tipus de grups afins. I malgrat que en la lletra petita i casi amagada de la web de MIFAS tenim un element satelit anomenat Minusfera, un sub lloc web vinculat a la pròpia web de MIFAS, anomenat "Blog de Blogs" (no "bloc de blocs", si us plau, que aquesta es la manera incorrecte de escriure), a on teòricament gent amb minusvalia, o vinculats al món del minusvalit, escriuem i publiquem sobre tota classe de temes.

Es important saber que les xarxes socials son els instruments del futur que, per exemple, a través de la participació, veurem com els congressos de partits polítics se guanyem o es perdrem gràcies a les aliances o recolzaments acordats entre els militants a través de les xarxes socials, com clarament ja es comença a veure en el facebook, o en crides de acudir a convocatòries o events, per citar altre exemple. La participació a través de les xarxes socials, por fer o influir, per exemple, en la designació de un candidat a una alcaldia, comptant més en el pes dels desitgos majoritaris dels militants, més que no entre la cúpula tancada del partit polític de torn. En altres paraules: les xarxes socials faran possible una mena de democràcia més oberta i participativa, a on les influencies de les persones podem tenir més pes. Per exemple, en un futur més a prop o més llunyà, en les assemblees de MIFAS, la elecció del futur president i la futura junta directiva, vindrà condicionada per els acords que surgeixim entre el sí dels compromisaris i socis que se han pogut comunicar gracies a les xarxes socials del internet, i no éssent uns desconeguts entre sí com passa fins ara amb els gairebé casi 3000 socis que té MIFAS, i que només tira de la inercia un grup que es coneixem entre sí. Això, lógicament, fará possible en el futur la existencia de més candidatures, o l'apropament dels més notables, o dels que tenem més interessos comuns.

En aquest sentit, animaria a la pròpia MIFAS que fes possible més participació interna, i això només seria possible si tothom del univers MIFAS estigués molt més informat i tingués a l'abast el instrument de la participació i la involucració amb la entitat aprofitant el model de xarxes socials que comencem a aflorar per el internet. Crec que els actuals "notables" de MIFAS podríem elaborar una espècie de protocol informatiu referent al tema de fer possible la participació, involucració, i comunicació interna dintre de la pròpia MIFAS, fent ús de les xarxes socials, que ara per ara, es la millor eina per a la comunicació. Observo que alguns han estat capaços de fer circular un disbarat com es, per exemple, "Protocol sobre l'assetjament sexual a MIFAS", o altra cosa de més utilitat com es "Protocol sobre la grip A, a MIFAS". Però me pregunto: ¿no seriem capaços de elaborar un protocol sobre la utilització de les xarxes socials entre la gent de MIFAS, que tingui la finalitat de fomentar la comunicació i la participació interna?. Tenim a MIFAS al inventor de aquest espai de internet anomenat "minusfera", i un bon grapat de gent amb carreres universitàries que segurament sabrán algunes coses sobre informática i internet,..., i me pregunto si tota aquesta gent no seriem capaços de preparar i elaborar un protocol que expliques clarament a tota la gent que forma el univers MIFAS la manera de aprofitar les xarxes socials, o la mateixa web de MIFAS reconvertida en xarxa social de la mateixa MIFAS,....per a fer possible la comunicació, la participació i la involucració de tota aquesta gent que se suposa que forma aquesta entitat que anomenem MIFAS?. Suposo que tota aquesta gent brillant ho sabria fer millor que no un ignorant pardillo com jo que a dures penes va aconseguir treure’s el graduat escolar..

De totes maneres el futur passa per aquí, i penso que a llarg plaç, quan aquesta MIFAS que encara sembla dormida es desperti, inevitablement se haurà de posar al dia i canviar, amb consonància amb els nous temps de les noves tecnologies.

De totes maneres per moltes facilitats que aportim les noves tecnologies, vull deixar constancia de la meva reflexió de que poc podem servir si finalment els protagonistes no som les persones adequades, es a dir, si no ho portem persones preparades, de qualitat, i amb un elevat esperit de treball i de sentit comú, qualitats que avui per avui escasellem molt.

El tema està servit.

No hay comentarios: